III Międzynarodowej Konferencji Naukowej

«Globalne aspekty ekonomii światowej i stosunków międzynarodowych w warunkach niestabilności gospodarczej»

Zapraszamy do uczestnictwa i udziału w IІI Międzynarodowej Konferencji Naukowej «Globalne aspekty ekonomii światowej i stosunków międzynarodowych w warunkach niestabilności gospodarczej», która odbędzie się w dniach 19 – 20 kwietnia 2018 r. w Akademii Polonijnej w Częstochowie (Polska).

Registred
WSPÓŁORGANIZATORZY KONFERENCJI:

L’UNIVERSITÉ INTERNATIONALE JEAN-PAUL II DE BAFANG (KAMERUN)

UNIVERSIDADE DE ÉVORA (PORTUGALIA)

UNIVERSITY OF PRESOV (SŁOWACJA)

UNIVERSITY OF ORADEA (RUMUNIA)

PAŃSTWOWA AKADEMIA EKOLOGICZNA EDUKACJI PODYPLOMOWEJ I ZARZĄDZANIA (UKRAINA)

ODDZIAŁ W TASZKENCIE PAŃSTWOWEGO UNIWERSYTETU IM. M. ŁOMONOSOWA W MOSKWIE (UZBEKISTAN)

DROHOBYCH IVAN FRANKO STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY (UKRAINA)

L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE SAINT JÉRÔME DE DOUALA (KAMERUN)

LESYA UKRAINKA EASTERN EUROPEAN NATIONAL UNIVERSITY (UKRAINA)

INTERNATIONAL UNIVERSITY IN RABAT (MAROKO)

RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA (ŁOTWA)

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI (Podrobniwe)

W celu uczestnictwa w konferencji należy do 10 marzec 2018 roku wypełnić formularz zgłoszeniowy (https://goo.gl/forms/PyIjnnvRexgpvUkp2)

Strona internetowa konferencji – main.nuife.org

E-mail: nuife.edu@gmail.com

OPŁATA REJESTRACYJNA:

– koszt uczestnictwa z udziałem w konferencji 40 euro (25 euro dla studentów. Opłata za uczestnictwo w sekcji studenckej obejmuje materiały konferencji) i obejmuje teczkę uczestnika, certyfikat uczestnika, uczestnictwo w sekcjach i imprezach odpowiednio do programu*;

  • koszt zaocznego uczestnictwa w konferencji 10 euro (przy koniecznym wysłaniu artykułu do czasopisma Periodyk naukowy Akademii Polonijnej (PNAP)) albo wysłaniu materiałów na konferencję dla udziału w sekcji studenckiej)*.

* opłatę dokonać przed 10 marzec 2018 roku

(kopię dowodu wpłaty należy wysłać na e-mail: nuife.edu@gmail.com)

Zgodnie z wynikami konferencji artykuły będą umieszczone w czasopismie PERIODYK NAUKOWY AKADEMII POLONIJNEJ (PNAP) pod warunkiem wysłania materiałów do 10 marzec 2018 r. Informacje o wysokości opłaty i wymogów edytorskich umieszczone na stronie https://nuife.org

Według wyników pracy konferencji przypuszcza się publikacja rękopisów w zbiorniku naukowych prac PERIODYK NAUKOWY AKADEMII POLONIJNEJ(PNAP) pod warunkiem przedstawienia materiałów przed 10 marzec 2018 roku. Informacja co do kosztu i wymogów do rękopisów

Dla materiałów studentów jest konieczna recenzja konsultanta naukowego. W ciągu dwóch dni roboczych autorzy otrzymują potwierdzenie o otrzymaniu materiałów. W razie braku potwierdzenia – prosimy o ponownym wysłaniu materiałów. Po podjęciu decyzji o przyjęciu materiałów zgromadzonych w materiałach konferencyjnych (dotyczy sekcji studenckiej) autorowi-studentowi wysyła się odpowiednie zawiadomienie o przyjęciu materiałów.

W razie potrzeby zapewnia się wsparcie wizowe. Zakwaterowanie kosztem uczestników konferencji (lista hoteli dla rezerwacji na stronie – main.nuife.org).

Obrady sekcji będą przeprowadzać się w formacie zgłoszenia referatów (oraz prezentacja w formacie .ppt/.pptx/.pdf). Reglament: wygłaszanie referatów do 10 minut, dyskusja – 5 minut.

ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI – 19.04.2018r. о godzinie 10:00.

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO:

BANK MILLENNIUM, adres: ul. St. Żaryna 2A  02-593 Warszawa 

SWIFT: BIGBPLPW

Beneficjent: AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE, ul. Pułaskiego 4/6,  42-200 Częstochowa.

Konto bankowe:  PL 85 1160 2202 0000 0001 8573 5068

Tytuł wpłaty: Międzynarodowa Konferencja 2017 (imię i nazwisko uczęstnika).

RADA NAUKOWA (Podrobniwe)

Andrzej Krynski – Ks. prof. dr hab. dr h. c., Rektor-Założyciel Akademii Polonijnej w Częstochowie, e-mail: sekretariat@ap.edu.pl

Andrii Shaikan – Prof. dr hab., Dyrektor Instytutu Ekonomicznego w Krzywym Rogu Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Wadyma Hetmana w Kijowie, e-mail: director@kneu.edu.ua

Ołeksandr Bondar – Prof. dr hab., członek korespondenta NARNU, Zasłużony Działacz Nauki i Techniki Ukrainy, Rektor Państwowej Akademii Ekologicznej Edukacji Podyplomowej i Zarządzania, e-mail: dei2005@ukr.net

Tadeusz Bąk – ks. prof. dr hab., Prorektor ds. nauki i innowacji Akademii Polonijnnej w Częstochowie, e-mail: tedbak@wp.pl

Andrij Bojar – Dr hab., Prorektor ds Badań i Innowacji Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki,  e-mail: andrij.boyar@eenu.edu.ua

Helena Burunowa – prof. nzw. dr hab., Dziekan Wydziału Interdyscyplinarnego Akademii Polonijnej w Częstochowie, e-mail: dziekan@ap.edu.pl

Maryna Czajkiwska – dr, Narodowego Uniwersytetu im. I. Miecznikowa w Odessie, e-mail: chmp@ukr.net

Blaise Hameni – dr, Uniwersytetu Międzynarodowego im. Jana Pawła II w Bafang, e-mail: bhameni@yahoo.fr

Serhij Huszko – prof. dr hab., Pierwszy Zastępca Dyrektora ds działalności naukowo-pedagogicznej i pracy edukacyjnej Instytutu Ekonomicznego w Krzywym Rogu Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Wadyma Hetmana w Kijowie, e-mail: dep.director_edu@kneu.edu.ua

Ioan Horga – prof. dr hab., Dziekan Wydziału Historii, Stosunków Międzynarodowych, Politologii i Nauk Komunikacyjnych Uniwersytetu w Oradea, e-mail: ihorga@uoradea.ro

Paweł Kazibudzki – dr, (MBA) Akademia Polonijna w Częstochowie, e-mail: p.kazibudzki@ajd.czest.pl

Kamil Kardis – prof. dr hab., Uniwersytet w Preszowie, e-mail: kamil.kardis@unipo.sk

Abraham Kome – dr, Wielki Kanclerz Uniwersytetu Międzynarodowego im. Jana Pawła II w Bafang, e-mail: k_abra2006@yahoo.fr

Volodymyr Kuliszov – prof. dr hab., zasłużony oświatowiec Ukrainy, Kierownik Katedry Ekonomii Międyznarodowej Instytutu Ekonomicznego w Krzywym Rogu Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Wadyma Hetmana w Kijowie, e-mail: kaf_me@kneu.dp.ua

Iveta Mietule – prof. dr hab., Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Akademii Technicznej w Rezekne, e-mail: mietule@inbox.lv

Abduhakim Mamanazarow – dr,  Dyrektor Katedry Nauk humanitarnych i Społeczno-Ekonomicznych, zastępca Kanclerza oddziału w Taszkencie Państwowego Uniwersytetu im. M. Łomonosowa w Moskwie, e-mail: abduhakim_bazarovich@mail.ru

José Manuel Macedo – dr, Universidade de Évora, e-mail:  jmmbinternationalization@gmail.com

Władysław Majkowski – ks. prof. dr hab., Akademia Polonijna w Częstochowie, e-mail: majk@wa.onet.pl

Brice Megnono – dr, Uniwersytet Katolicki Świętego Hieronima w Duala, e-mail: megnono@hotmail.com

Mouri Nacef – dr, International University in Rabat, e-mail:  nacef.mouri@uir.ac.ma

Alla Suriak – dr., docent Katedry Gospodarki Analitycznej i Ekonomii Środowiska Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki, e-mail: surjak.alla@eenu.edu.ua

Luminita Soproni – dr, Uniwersytet w Oradea, e-mail: lumivoicu@yahoo.com

Łesia Petkowa – prof. dr hab., Dyrektor Katedry Ekonomii Międzynarodowej i biznesu Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Czerkasach,  e-mail: l_petkova@ukr.net

Adrian Pop – dr, Prodziekan ds. współpracy zagranicznej Akademii Polonijnej w Częstochowie, e-mail:   
pu@ap.edu.pl

SEKCJE 1

Modelownie strategiczne systemów zarządzania w warunkach niestabilności gospodarki

SEKCJE 2

Tendencje i priorytety rozwoju stosunków międzynarodowych w warunkach globalizacji

SEKCJE 3

Problemy ekologii i podwyższania efektywności energetycznej w światowej gospodarce

SEKCJE 4

Obszary edukacji, nauki i informacji: kształtowanie, efektywność i rozwój

SEKCJE 5

Nowoczesne formy integracji szkół podstawowych, szkół o profilu oraz szkolnictwa wyższego: europejskie tendencje i perspektywy

Zgodnie z wynikami konferencji artykuły będą umieszczone w czasopismie PERIODYK NAUKOWY AKADEMII POLONIJNEJ (PNAP) pod warunkiem wysłania materiałów do 10 lutego 2018 r. Informacje o wysokości opłaty i wymogów edytorskich umieszczone na stronie https://nuife.org

KRÓTKI PROGRAM KONFERENCJI

Czwartek, 19 kwietnia

8.00 – 9.00

Śniadanie

Akademickie Centrum Kongresowe – А.1.10

9.30 – 10.00

Rejestracja

Akademickie Centrum Kongresowe – А.1.10

10.15 – 13.30

Sesja plenarna

Akademickie Centrum Kongresowe – А.1.10

SESJA PLENARNA

11.30 – 12.00

Przerwa kawowa

13.40 – 14.40

Obiad

SEKCJE ROBOCZE

15.00 – 17.00

SEKCJA: Modelowanie strategiczne systemów zarządzania w warunkach niestabilności gospodarki
SEKCJA: Tendencje i priorytety rozwoju stosunków międzynarodowych w warunkach globalizacji


Akademickie Centrum Kongresowe – А.1.10

15.00 – 17.00

SEKCJA: Problemy ekologii i podwyższania efektywności energetycznej w światowej gospodarce

SEKCJA: Nowoczesne formy integracji szkół podstawowych, szkół o profilu oraz szkolnictwa wyższego: europejskie tendencje i perspektywy.

Akademickie Centrum Kongresowe А.1.20

Budynek 3, sala 28. INSTYTUT EKONOMICZNY W KRZYWYM ROGU NARODOWEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO IMIENIA WADYMA HETMANA W KIJOWIE (Ukraina)

15.00 – 17.00

Spotkanie koordynacyjne NUIFE

Sala Senacka, Network of Universities in Free Enterprise

17.30 – 18.30

Msza święta

Jasna Góra

19.00 – 22.00

Kolacja

Piątek, 20 kwiecień

8.00 – 9.00

Śniadanie

10.00 – 12.00

Sekcje robocze

Akademickie Centrum Kongresowe А.1.10

10.00 – 12.00

Sekcja studencka

Akademickie Centrum Kongresowe А.1.20

12.30 – 13.00

Podsumowanie

Academic Congress Centre А.1.10

PARTNERZY

Contact us