1. EDYCJI PUBLIKACJI NAUKOWYCH
książki, monografie, skrypty, podręczniki i materiały pokonferencyjne:

  • Międzynarodowe Konferencje Studenckie
  • Współczesne trendy rozwoju edukacji i nauki w kontekście interdyscyplinarnym

2. PERIODYKI NAUKOWE

  • Polonia University Scientific Journal ISSN 1395-9911
  • Youth & Market (Monthly Scientific Pedagogical Journal) ISSN 2308-4634

3. MAŁEJ POLIGRAFII

  • skład, łamanie i adiustacja tekstów
  • projekty graficzne publikacji (okładki, ulotki, plakaty itp.)

4. KSIĘGARNIA „EDUCATOR”

• sprzedaż publikacji uczelnianych (podręczników, monografii, skryptów, zeszytów naukowych i innych publikacji Akademii Polonijnej)

5. KSIĘGARNIA INTERNETOWA „EDUCATOR”

• on-line