PERIODYK NAUKOWY AKADEMII POLONIJNEJ 29 (2018) nr 4

ISSN 1895-9911 Print
ISSN 2543-8204 Online

DOI:10.23856/29

Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa, Akademia Polonijna w Częstochowie, 2018, 29 (2018) nr 4, s.136.

© Copyright by Wydawnictwo “Educator”

“Educator” Wydawnictwo Akademii Polonijnej
ul.Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa
tel: +48 34 368 42 15, fax +48 34 324 96 62
www.pnap.ap.edu.pl e-mail: pnap@ap.edu.pl

JAKOŚĆ ŻYCIA OPIEKUNÓW OSÓB CHORYCH NA CHOROBĘ ALZHEIMERA

ISBN 978-83-7542-133-0
DOI:10.23856/W1707

 

© Copyright by Wydawnictwo “Educator”
Częstochowa 2018.

ECOLOGY AND HUMAN HEALTH

ISBN 978-83-7542-129-3
DOI:10.23856/W1706

 

© Authors texts, 2018
© Educator, 2018

BOOST YOUR ENGLISH: PHRASAL VERBS

ISBN 978-83-7542-117-0
DOI:10.23856/W1705

 

© Copyright by Andrzej Krynski, Oksana Babelyuk, Olena Kolyasa, Andrii Galaidin, 2018
© Copyright by Publishing house „Educator”
Czestochowa 2018, second supplemented edition

CELTIC AND OTHER INDO-EUROPEAN LANGUAGES

ISBN 978-83-7542-121-7
DOI:10.23856/W1704

 

© Copyright by Leszek Bednarczuk, Krakow 2018
© Copyright by Publishing house „Educator”, Czestochowa 2018
Czestochowa 2018, second edition

III Międzynarodowa konferencja naukowa (sekcja studencka)

ISBN 978-83-7542-125-5
DOI:10.23856/W1703

Globalne aspekty Ekonomii Światowej i Stosunków Międzynarodowych w warunkach niestabilności gospodarczej: III Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna (sekcja studencka), Częstochowa, Akademia Polonijna, 2018, s.109.

Nakład 100 egz.

© Copyright by Wydawnictwo “Educator”

PERIODYK NAUKOWY AKADEMII POLONIJNEJ 28 (2018) nr 3

ISSN 1895-9911 Print
ISSN 2543-8204 Online

DOI:10.23856/28

Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa, Akademia Polonijna w Częstochowie, 2018, 28 (2018) nr 3, s.136.

© Copyright by Wydawnictwo “Educator”

“Educator” Wydawnictwo Akademii Polonijnej
ul.Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa
tel: +48 34 368 42 15, fax +48 34 324 96 62
www.pnap.ap.edu.pl e-mail: pnap@ap.edu.pl

PERIODYK NAUKOWY AKADEMII POLONIJNEJ 27 (2018) nr 2

ISSN 1895-9911 Print
ISSN 2543-8204 Online

DOI:10.23856/27

Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa, Akademia Polonijna w Częstochowie, 2018, 27 (2018) nr 2, s.142.

© Copyright by Wydawnictwo “Educator”

“Educator” Wydawnictwo Akademii Polonijnej
ul.Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa
tel: +48 34 368 42 15, fax +48 34 324 96 62
www.pnap.ap.edu.pl e-mail: pnap@ap.edu.pl

PERIODYK NAUKOWY AKADEMII POLONIJNEJ 26 (2018) nr 1

ISSN 1895-9911 Print
ISSN 2543-8204 Online

DOI:10.23856/26

Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa, Akademia Polonijna w Częstochowie, 2018, 26 (2018) nr 1, s.139.

© Copyright by Wydawnictwo “Educator”

“Educator” Wydawnictwo Akademii Polonijnej
ul.Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa
tel: +48 34 368 42 15, fax +48 34 324 96 62
www.pnap.ap.edu.pl e-mail: pnap@ap.edu.pl

PERIODYK NAUKOWY AKADEMII POLONIJNEJ 25 (2017) nr 6

ISSN 1895-9911 Print
ISSN 2543-8204 Online

DOI:10.23856/25

Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa, Akademia Polonijna w Częstochowie, 2017, 25 (2017) nr 6, s.161.

© Copyright by Wydawnictwo “Educator”

“Educator” Wydawnictwo Akademii Polonijnej
ul.Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa
tel: +48 34 368 42 15, fax +48 34 324 96 62
www.pnap.ap.edu.pl e-mail: pnap@ap.edu.pl

PERIODYK NAUKOWY AKADEMII POLONIJNEJ 24 (2017) nr 5

ISSN 1895-9911 Print
ISSN 2543-8204 Online

DOI:10.23856/24

Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa, Akademia Polonijna w Częstochowie, 2017, 24 (2017) nr 5, s.140.

© Copyright by Wydawnictwo “Educator”

“Educator” Wydawnictwo Akademii Polonijnej
ul.Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa
tel: +48 34 368 42 15, fax +48 34 324 96 62
www.pnap.ap.edu.pl e-mail: pnap@ap.edu.pl

GLOBALNE ASPEKTY EKONOMII ŚWIATOWEJ I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH W WARUNKACH NIESTABILNOŚCI GOSPODARCZEJ

ISBN 978-83-7542-168-2
DOI:10.23856/W1701

Globalne aspekty Ekonomii Światowej i Stosunków Międzynarodowych w warunkach niestabilności gospodarczej: monografia Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, Częstochowa, Akademia Polonijna, 2016, s.897.

Nakład 300 egz. (wersja drukowana est wersją pierwotną)

© Copyright by Wydawnictwo “Educator” Częstochowa 2016

GLOBALNE ASPEKTY EKONOMII ŚWIATOWEJ I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH W WARUNKACH NIESTABILNOŚCI GOSPODARCZEJ (SEKCJA STUDENCKA)

ISBN 978-83-7542-172-9
DOI:10.23856/W1702

Globalne aspekty Ekonomii Światowej i Stosunków Międzynarodowych w warunkach niestabilności gospodarczej: międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna (sekcja studencka), Częstochowa, Akademia Polonijna, 2016, s.73.

Nakład 150 egz. (wersja drukowana jest wersją pierwotną)

© Copyright by Wydawnictwo “Educator”