SCIENTIFIC JOURNAL OF POLONIA UNIVERSITY 24 (2017) nr 5

ISSN 1895-9911 Print
ISSN 2543-8204 Online

DOI:10.23856/24

Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa, Akademia Polonijna w Częstochowie, 2017, 24 (2017) nr 5, s.140.

© Copyright by Wydawnictwo “Educator”

“Educator” Wydawnictwo Akademii Polonijnej
ul.Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa
tel: +48 34 368 42 15, fax +48 34 324 96 62
www.pnap.ap.edu.pl e-mail: pnap@ap.edu.pl

GLOBALNE ASPEKTY EKONOMII ŚWIATOWEJ I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH W WARUNKACH NIESTABILNOŚCI GOSPODARCZEJ

ISBN 978-83-7542-168-2
DOI:10.23856/W1701

Globalne aspekty Ekonomii Światowej i Stosunków Międzynarodowych w warunkach niestabilności gospodarczej: monografia Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, Częstochowa, Akademia Polonijna, 2016, s.897.

Nakład 300 egz. (wersja drukowana est wersją pierwotną)

© Copyright by Wydawnictwo “Educator” Częstochowa 2016

GLOBALNE ASPEKTY EKONOMII ŚWIATOWEJ I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH W WARUNKACH NIESTABILNOŚCI GOSPODARCZEJ (SEKCJA STUDENCKA)

ISBN 978-83-7542-172-9
DOI:10.23856/W1702

Globalne aspekty Ekonomii Światowej i Stosunków Międzynarodowych w warunkach niestabilności gospodarczej: międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna (sekcja studencka), Częstochowa, Akademia Polonijna, 2016, s.73.

Nakład 150 egz. (wersja drukowana jest wersją pierwotną)

© Copyright by Wydawnictwo “Educator”