II MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ SMART SOCIETY 2019

Rejestracja IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Globalne aspekty ekonomii światowej i stosunków międzynarodowych w warunkach niestabilności gospodarczej – 11-12, 18 kwiecień, 2019 KARTA INFORMACYJNA   V Międzynarodowej Konferencji Naukowej – ...

Raport z Międzynarodowego Kongresu Naukowego 2018

19-20 kwietnia 2018 roku w mieście Częstochowa, (Rzeczpospolita Polska), w Akademii Polonijnej oraz w InstytucieEkonomicznym w Krzywym Rogu Państwowej Uczelni Wyższej „Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny Imienia Wadyma Het’mana” odbywał się Międzynarodowy...

Materiały Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji Studenckiej «Globalne Aspekty Gospodarstwa Światowego i Stosunków Międzynarodowych w Warunkach Niestabilności Gospodarki»

Запрошуємо взяти участь у роботі науково-практичної конференції «Глобальні аспекти світового господарства та міжнародних відносин в умовах нестабільності економіки», що відбудеться 18-20 листопада 2015 року, у місті Ченстохово (Польща) Організатори...